บริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัด
มือ0.1กรัม
มือ0.1กรัม
1บาท
1บาท
ครึ่งสลึง
ครึ่งสลึง
1กรัม
1กรัม
1สลึง
1สลึง
2บาท
2บาท
มือ0.2กรัม ทอง96.5%
มือ0.2กรัม ทอง96.5%
2สลึง
2สลึง
3บาท
3บาท
0.3กรัม
0.3กรัม
3สลึง
3สลึง
กำไล4บาท
กำไล4บาท
0.4กรัม
0.4กรัม
5บาท
5บาท
แหวน0.5กรัม
แหวน0.5กรัม
6บาท
6บาท
0.6กรัม
0.6กรัม
6สลึง
6สลึง
7บาท
7บาท
8บาท
8บาท
9บาท
9บาท
เครื่องประดับนาก
เครื่องประดับนาก
เบ็ดเตล็ด10บาท
เบ็ดเตล็ด10บาท
11-14บาท
11-14บาท
15-19บาท
15-19บาท
ทองคำขาว 18K นำเข้าจากอิตาลี่
ทองคำขาว 18K นำเข้าจากอิตาลี่
ทอง20บาทขึ้นไป
ทอง20บาทขึ้นไป
ทอง90%
ทอง90%
เครื่องประดับเงิน
เครื่องประดับเงิน
ทอง99.99%
ทอง99.99%
ลายทอง(เด็ก)
ลายทอง(เด็ก)
ทองแท่ง96.5%
ทองแท่ง96.5%
หน้าแมว
หน้าแมว
เครื่องประดับเพชร
เครื่องประดับเพชร
Micky Minnie
Micky Minnie
POOH
POOH
งานสั่งทำ
งานสั่งทำ
ST002
ST001
6702-2121
6411-1820
6411-1819