กังหัน - กังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได้ ช่วยดึงดูด นำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป

ความหมายของใบพัดทั้ง 4  
      กังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได้ ช่วยดึงดูด นำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป 
          ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
          ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว
          ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
          ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ
 

 

วันที่เริ่มใส่จี้กังหัน เป็นครั้งแรก   

  • ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์         ควรใส่ครั้งแรกในวันพฤหัส
  • ผู้ที่เกิดวันจันทร์            ควรใส่ครั้งแรกในวันพุธกลางวัน
  • ผู้ที่เกิดวันอังคาร          ควรใส่ครั้งแรกในวันศุกร์
  • ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน    ควรใส่ครั้งแรกในวันจันทร์
  • ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน    ควรใส่ครั้งแรกในวันเสาร์
  • ผู้ที่เกิดวันพฤหัส           ควรใส่ครั้งแรกในวันอาทิตย์
  • ผู้ที่เกิดวันศุกร์              ควรใส่ครั้งแรกในวันอังคาร
  • ผู้ที่เกิดวันเสาร์             ควรใส่ครั้งแรกในวันพุธกลางคืน    

 

เคล็ดลับเพิ่มเติม :  ตามกฎของแรงดึงดูด ทุกครั้งที่เราสมความปรารถนนาให้กล่าวคำขอบคุณแก่คนรอบข้างที่ช่วยสนับสนุนเรา รวมทั้งกล่าวขอบคุณท่านแชกง ผ่านมายังจี้กังหัน หรือแหวนกังหัน จะช่วยให้เราสมปรารถนาเพิ่มขึ้นๆ ความปรารถนาเล็ก ๆ จะเป็นแรงสนับสนุนให้ความปรารถนาใหญ่ๆ ประสบความสำเร็จง่ายขึ้น